Decoroza hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Google Analytics / cookies
Decoroza maakt gebruik van Google Analytics. We hebben uw gegevens anoniem gemaakt. Het IP-adres is gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

24 mei 2018