Privacy Policy

Decoroza hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Google Analytics / cookies
Decoroza maakt gebruik van Google Analytics. We hebben uw gegevens anoniem gemaakt. Het IP-adres is gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

24 mei 2018